Trang chủ » BIOKAR Diagnostic

BIOKAR Diagnostic

BIOKAR Diagnostics là một bộ phận chuyên về Vi sinh của tập đoàn Solabia - Pháp, dành riêng cho sự phát triển, sản xuất và kinh doanh các môi trường vi sinh, chất bổ sung, các kít phát hiện tron phòng vi sinh.

 

BIOKAR Diagnostics có hơn 40 năm kinh nghiệm về vi sinh trong các lĩnh vực khác nhau như:

 Công nghiệp thực phẩm nông nghiệp
 Công nghiệp mỹ phẩm
 Công nghiệp dược phẩm
 Nước và môi trường
 Thú y
 Các viện nghiên cứu và giáo dục

 

 

 

Với hơn 300 sản phẩm và có mặt tại hơn 40 quốc gia, BIOKAR Diagnostics đã giành được một danh tiếng quốc tế về chất lượng sản phẩm của mình và các giải pháp sáng tạo.

 

Nhà cung cấp