Trang chủ » Duran Group _ Đức » Burette thẳng, khóa PTFE đầu mài, loại AS - DURAN

Burette thẳng, khóa PTFE đầu mài, loại AS - DURAN

DURAN® burettes được làm bằng thủy tinh borosilicate có độ bền cao hóa học 3.3 và chỉ được sử dụng để chuẩn độ. 

  • Burette thẳng, loại AS
  • Khóa PTFE đầu mài.
  • Thời gian chảy: 30 giây
  • Hiệu chuẩn pipet và buret dựa trên thể tích xả ra (“Ex”) ở nhiệt độ tham chiếu 20 ° C. 

Cat. No.

Thể tích

Giới hạn chính

 Xác ± ml

Vạch chia 

ml

Chiều dài
(mm)

Đóng gói

24 330 27 02

10 mL

0.02

0.02

820

2

24 330 33 04

25 mL

0.03

0.05

820

2

24 330 36 04

50 mL

0.05

0.10

820

2

24 330 39 04

100 mL

0.10

0.20

870

2