Trang chủ » Duran Group _ Đức » Bình định mức thủy tinh trắng, nút nhựa PE bát giác, class A - DURAN

Bình định mức thủy tinh trắng, nút nhựa PE bát giác, class A - DURAN

Bình định mức DURAN® được sử dụng để đo chính xác lượng chất lỏng, chuẩn bị và bảo quản dung dịch. Có giấy chứng nhận cho từng sản phẩm hoặc từng lô sản xuất.Các chứng chỉ lô  có thể được truy xuất trực tuyến qua mạng

Ứng dụng:

- Đo chính xác lượng chất lỏng đặc thù

- Chuẩn bị hay lưu trữ các dung dịch chuẩn

  • Với vòng tròn chia vạch và cổ mài nắp nhựa PE, phù hợp với tiêu chuẩn nút cổ mài.
  • Hiệu chuẩn với dung tích rót vào ở nhiệt độ tham chiếu +20°C. 
  • Dung tích có dung sai phù hợp với độ chính xác loại A, giới hạn chính xác theo Luật đo lường và trọng lượng của Đức, đặc thù theo tiêu chuẩn DIN và ISO.

Cat. No.

Thể tích ml

Giới hạn 

chính xác ± ml

h mm

d mm

Kích thước 

nắp

Kích thước

 cổ bên trong

Đóng gói

21 678 07 04

5

0.025

70

22

7/16

7 ± 1

2

21 678 08 07

10

0.025

70

27

7/16

7 ± 1

2

21 678 12 03

20

0.04

110

39

10/19

9 ± 1

2

21 678 14 09

25

0.04

110

40

10/19

9 ± 1

2

21 678 17 09

50

0.06

140

50

12/21

11 ± 1

2

21 678 24 05

100

0.1

170

60

12/21

13 ± 1

2

21 678 25 08

100

0.1

170

60

14/23

13 ± 1

2

21 678 32 04

200

0.15

210

75

14/23

15.5 ±1.5

2

21 678 36 07

250

0.15

220

80

14/23

15.5 ±1.5

2

21 678 44 06

500

0.25

260

100

19/26

19 ± 2

2

21 678 54 02

1000

0.4

300

125

24/29

23 ± 2

2

21 678 63 04

2000

0.6

370

160

29/32

27.5 ±2.5

2

21 678 73 09